Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Kırşehir-AkçakentKırşehir-Akçakent
KösefakılıKösefakılı
KöyüKöyü
wwwwww
.kosefakili..kosefakili.
comcom
Takip Edin Takip Edin


Dernek
Dernek Logosu Dernek Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

EtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
CanlıCanlı Yayın Yayın
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
İletişimİletişim Formu Formuinfo@kosefakili.com


Reklamlar Reklamlar


YÖREMİZİN TANITIMI

Köyümüzün k?sa tan?t?m?

Kösefak?l? köyü K?r?ehirin Akçakent kazas?na ba?l? ?irin ve ye?il bir köydür. Köy bir vadiye kurulmu? olup kurulu? tarihi net olarak bilinmemektedir. Kösefak?l? güneyde hac?fak?l? köyü do?uda mahsenli beldesi kuzey do?uda ye?ildere(zalimali) köyü kuzeyde ya?murdede tepesi bat?nda ise polatl? köyü ile kom?udur. Köyün K?r?ehire olan uzakl??? 58 km K?r?kkaleye olan uzakl??? 124 km Ankaraya olan uzakl??? 202 km ?stanbula olan uzakl??? 625 km dir.

Köyün 2000 y?l? nüfus say?m?ndaki nüfusu 94 tür. Fakat köyün büyük bir kesimi ba?ta K?r?kkale Ankara K?r?ehir ?stanbul Avustralya ve Almanya da ya?amaktad?r.

Köyün iklimi iç anadoluya özgü karasal bir iklim hakim sürmektedir. K??lar so?uk yazlar ise s?cak geçmektedir. Rak?m? tahmini 1000 m civar?ndad?r.

Köyde ya?ayanlar?n büyük ço?unlu?u hayvanc?l?k ve tar?m ile u?ra?maktad?r. ?ehirde ya?ayanlar?n büyük ço?unlu?u ise kamuda ve serbest çal??maktad?r.

Köyde su ?ebekesi bulunmaktad?r. Ayr?ca eskilerden yapt?r?lm?? çe?meler köye hala su sa?lamaya devam etmektedir.

Köyün muhtar? Ali Ferhat Durmaz d?r. ?leti?im Bilgileri ise 0 386 316 30 12 ve 0 536 447 13 73 dür.

Sayfa Üretim süresi :0,2871

© 2008 Kosefakili.com
Kösefakılı Köyü Web Portalı http://www.kosefakili.com

Tam Ekran